Carl Barbäck

Jurist

Språk:Svenska och engelska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Carl Barbäck är specialiserad inom den finansiella juridiken och har goda kunskaper inom marknadsområdet, baserat på lång och bred erfarenhet inom regelefterlevnad för tillståndspliktig verksamhet.

Car Barbäck biträder klienter i ärenden rörande bolagsrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt och civilrättsliga tvister.

Utbildning

Juristexamen (LL.M.) vid Stockholms universitet 2012

Bakgrund

Carl Barbäck har arbetat på Advokatfirman Salmi & Partners sedan 2022. Dessförinnan har Carl arbetat för finansiella bolag i Stockholm.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80