Avishan Ghaffari

Jurist

Språk:Svenska, Engelska och persiska
Kontor: Göteborg

Specialområde

Avishan är i första hand verksam inom byråns humanjuridiska områden. Hon åtar sig uppdrag som målsägandebiträde samt offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM, LPT och LRV), förvar och uppehållstillstånd. Därtill åtar hon sig uppdrag som ombud i tvister rörande familjerätt (vårdnad, boende och umgänge) och migrationsrätt.

Utbildning

Juristexamen, Stockholms universitet 2018.

Bakgrund

Avishan Ghaffari rekryterades till Advokatfirman Salmi & Partners 2018. Dessförinnan arbetade hon som handläggare på statlig myndighet.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80