Arlinda Loncari

Advokat / Delägare

Språk:Svenska, engelska och albanska
Kontor: Göteborg

Specialområde

Advokat Arlinda Loncari arbetar med brottmål och familjerätt. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och även uppdrag som målsägandebiträde särskilt gällande brott i nära relation. Arlinda Loncari åtar sig vidare uppdrag som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge och åtar sig även uppdrag som ombud i internationella vårdnadstvister som t.ex. återförande av barn och rätt till umgänge med barn enligt Haagkonventionen. På det migrationsrättsliga området åtar sig Arlinda Loncari uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl och förvar. Arlinda Loncari biträder även klienter i ärenden avseende tvångsomhändertagande av barn och unga (LVU) samt upphörande av vård enligt LVU (hemtagningsbegäran), tvångsomhändertagande av missbrukare (LVM) och tvångsomhändertagande av psykiskt sjuka (LPT).

Utbildning

Göteborgs universitet (jur.kand.)

Bakgrund

Arlinda Loncari har arbetat på Salmi & Partners sedan augusti 2016. Dessförinnan arbetade hon på advokatbyrå mellan 2010 - 2016.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80