Arlinda Loncari

Advokat

Språk:Svenska, engelska och albanska
Kontor: Göteborg

Specialområde

Arlinda Loncari arbetar med brottmål, familjerätt, migrationsrätt och arbetsrätt. Arlinda Loncari åtar sig uppdrag som offentlig försvarare. Hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde särskilt gällande brott i nära relation. Arlinda Loncari åtar sig vidare uppdrag som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge och åtar sig även uppdrag som ombud i internationella vårdnadstvister som t.ex. återförande av barn och rätt till umgänge med barn enligt Haagkonventionen. På det migrationsrättsliga området åtar sig Arlinda Loncari uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar samt anknytning. Arlinda Loncari biträder även klienter i ärenden avseende tvångsomhändertagande av barn och unga (LVU), av missbrukare (LVM) och av psykiskt sjuka (LPT).

Utbildning

Göteborgs universitet (jur.kand.)

Bakgrund

Arlinda Loncari har arbetat på Salmi & Partners sedan augusti 2016. Dessförinnan arbetade hon på advokatbyrå mellan 2010 - 2016.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80