Herman Strid

LL .M

Exchange:08- 673 51 80
Lang:Svenska och engelska
Office: Stockholm

Area of expertise

Herman Strid åtar sig uppdrag inom arbetsrätt och familjerätt samt ärenden avseende migrationsrätt

Education

Juristexamen, Stockholms universitet (2005) med inriktning migrationsrätt

Background

Herman Strid arbetar på Advokatfirman Salmi & Partners sedan 2022.

Are you in need of legal services, or maybe just need some advice? Contact us for a free consultation!

Free consultation or call 08-673 51 80