Familjerätt

Familjerätt och samhälle

Våra relationer som familjemedlemmar regleras juridiskt av äktenskapsbalken, föräldrabalken och ärvdabalken samt sambolagen och lagen om registrerat partnerskap. Dessa rättsområden brukar populärt kallas familjerätt. När medlemmar i en familj inte kommer överens kan konflikter uppstå. Inom det som kallas familjerätt hänger ofta flera frågor samman, som t.ex. arvsfrågor och bodelning. Då kan det vara bra att vända sig till en advokat med familjerätt som specialitet för att lösa det hela på juridisk väg. Vi hjälper till med allt från samboavtal, äktenskapsförord och skilsmässor till testamenten och bouppteckningar samt frågor kring arv. Vid frågor om familjerätt, utgår oftast rättsskydd eller allmän rättshjälp.

Vi är även specialister på adoption och kan hjälpa till med allt från ansökan till tingsrätten till kontakter med adoptionscenter och Migrationsverket.

Familjerätt och vårdnadstvist

Ett av de vanligaste problemen som kan uppstå vid separationer är frågor som har med barnen att göra. Vilket är att föredra för barnen – delad vårdnad eller ensam vårdnad? Ibland är föräldrarna oense i så grundläggande frågor som hur barnen skall bo och i vilken skola de skall gå. Ibland kallas detta för vårdnadstvist. Om en vårdnadstvist hamnar i domstolssammanhang, brukar man använda sig av ordet vårdnadsmål. Här hjälper vi till med att hitta balansen mellan barnets vilja och barnets bästa. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister, våld inom familjer och tvister med socialtjänsten (LVU, LVM, LPT och LRV). En vårdnadstvist eller ett vårdnadsmål är ingen bra lösning, utan det bästa för barnet är om föräldrarna kan komma överens. Men om detta inte går av någon anledning är det av yttersta vikt att vända sig till ett ombud med erfarenhet av vårdnadstvist får att uppnå en snabb lösning. Tyvärr kan ibland vårdnadsmål ta lång tid och vara dyra, men eftersom det oftast utgår rättsskydd eller allmän rättshjälp, reduceras kostnaderna.

Kostnader i vårdnadsmål

I familjerättsliga tvister, särskilt i vårdnadsmål, har samhället i stor utsträckning ordnat så att allmän rättshjälp utgår i de flesta målen. Skulle rättshjälp inte utgå, finns ofta möjlighet att nyttja hemförsäkringens rättsskyddsdel till att täcka delar av kostnaderna.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Upplösning av samboförhållande
 • Skilsmässa
 • Bodelning
 • Adoption
 • Vårdnadstvist
 • Underhåll till barn
 • Barns rätt till umgänge med förälder
 • Testamente
 • Arvskifte/Arvstvist

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri konsultation eller ring 08-599 20 820