Följ oss på Följ Advokatfirman Salmi & Partners på Facebook

Gratis rådgivning
08-599 20 820
031-300 05 50

Miljörätt

Miljörätt och samhället

Vår livsmiljö utgör en mycket viktig fråga för människan. Från efterkrigstiden när vi upptäckte att miljön inte utgör en oändlig resurs, började en mängd lagar stiftas med syftet att reglera och begränsa användningen av miljön. Flertalet av dessa lagar har senare sammanförts i Miljöbalken. Lagar som reglerar miljöskydd samt nyttjandet av naturens resurser omfattas av Miljöbalken. Här ingår frågor om allt från arbetsskydd till matsäkerhet och djurhållning så det är ett omfattande och komplext rättsområde, vilket ofta kallas miljörätt. Till miljörätt räknas också mål om skadestånd från en förorenande verksamhet, t.ex. fabrik. Våra miljöjurister har lång erfarenhet av tillståndsprövningar, riskbedömningar, energi och utsläppsrätter samt hantering frågor som gäller störning, intrång och ersättning vid förlikning eller inför miljödomstol.

Miljörätt och den enskilde

Det händer till och från att grannar stör varandra eller att en industri stör sina grannar. Den störde kan under vissa omständigheter ha rätt till kompensation för det buller, illalukter, skakningar eller liknande som han fått utstå. Reglerna som reglerar denna skadeståndsskyldighet återfinns till största delen i Miljöbalken.

Kostnader avseende mål och ärenden rörande miljörätt

Oftast täcks kostnaderna av hemförsäkringens rättsskyddsdel, men det finns även situationer där en motpart, oftast handlar det om expropriationsliknande situationer, skall betala advokatkostnaderna.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Företagets miljöansvar
  • Försäkring för miljöskador
  • Tillståndsprövning
  • Riskbedömning
  • Utsläppsrätter
  • Vitesförelägganden
  • Miljösanktionsavgifter
  • Skadestånd för miljöskada
Ismo Salmi

ADVOKAT/DELÄGARE & NOTARIUS PUBLICUS

Kontakta oss
Skicka

CHATTA & MEJLA

Rådgivning & jour

Rådgivning

08-599 20 820

Jour

08-522 09 125

Advokatfirman Salmi & Partners

Kontor Stockholm

Besöksadress
Drottningatan 71C
08-673 51 80
reception@salmipartners.se

Kontor Göteborg

Besöksadress
Odinsgatan 10, 7tr
031-300 05 50
admin@salmipartners.se

Humanjuridik

Vi hjälper såväl enskilda privatpersoner som hela familjer med frågor som rör privatlivet. Som erfarna humanjurister förstår vi er situation och med våra specialistkunskaper...

Läs mer »

Affärsjuridik

Vi hjälper både mindre och större företag med en mängd olika frågor inom företagsjuridik. Som erfarna affärsjurister sätter vi oss snabbt in i verksamheten och ger professionell...

Läs mer »

Notarius Publicus

Som Notarius Publicus hjälper vi privatpersoner att bevittna och bestyrka handlingar, namnunderskrifter och översättningar, legalisera fullmakter, intyg och...

Läs mer »