Följ oss på Följ Advokatfirman Salmi & Partners på Facebook

Gratis rådgivning
08-599 20 820
031-300 05 50

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt – allmänt

Gemensamt för många byggprojekt, ofta kallad entreprenad, är att de ofta pågår under en längre tid vilket betyder att det kan dröja innan fel upptäcks. Beslut om form för entreprenad, strategi för upphandling och överenskommelse om risknivå bör fattas tidigt i projektet och där kan vi hjälpa till med våra kunskaper inom entreprenadjuridik, eller entreprenadrätt som det också ofta kallas. Vi kan även anpassa standardavtal som AB, ABT, ABK, AB-U, ABT-U och ABM enligt aktuellt entreprenaduppdrag. Entreprenadrätt är ofta komplicerat eftersom det i avtal och lagar finns korshänvisningar, vilket ytterligare kompliceras av att det finns en stor mängd branschpraxis som kan ha betydelse vid avtalstolkning.

Entreprenadrätt – tvister

Vid all entreprenadjuridik gäller att domstolstvister bör undvikas eftersom målen tenderar att bli komplicerade och dyra. Inom alla frågor om entreprenad är det viktigt att man anlitar en bra och välrenommerad besiktningsman i den tekniska delen. Entreprenadrätt innehåller i de flesta fallen komplicerade tekniska frågor, vilka även för erfarna jurister är svåra att sätta sig in i. Det är därför av stor vikt att den besiktningsman som anlitas har erfarenhet av domstolsförhandlingar så att de komplicerade frågorna blir belysta på ett bra sätt.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Exploatering
  • Projektfinansiering
  • Förfrågningsunderlag
  • Offentlig upphandling
  • Entreprenadkontrakt
  • Projektuppföljning
  • Ansvarsutredning
  • Anpassning av standardavtal
Ismo Salmi

ADVOKAT/DELÄGARE & NOTARIUS PUBLICUS

Jessica Sunnervall

ADVOKAT/DELÄGARE

Kontakta oss
Skicka

CHATTA & MEJLA

Rådgivning & jour

Rådgivning

08-599 20 820

Jour

08-522 09 125

Advokatfirman Salmi & Partners

Kontor Stockholm

Besöksadress
Drottningatan 71C
08-673 51 80
reception@salmipartners.se

Kontor Göteborg

Besöksadress
Odinsgatan 10, 7tr
031-300 05 50
admin@salmipartners.se

Humanjuridik

Vi hjälper såväl enskilda privatpersoner som hela familjer med frågor som rör privatlivet. Som erfarna humanjurister förstår vi er situation och med våra specialistkunskaper...

Läs mer »

Affärsjuridik

Vi hjälper både mindre och större företag med en mängd olika frågor inom företagsjuridik. Som erfarna affärsjurister sätter vi oss snabbt in i verksamheten och ger professionell...

Läs mer »

Notarius Publicus

Som Notarius Publicus hjälper vi privatpersoner att bevittna och bestyrka handlingar, namnunderskrifter och översättningar, legalisera fullmakter, intyg och...

Läs mer »